O výstavě


Výstava se koná u příležitosti 170. výročí narození slavného hudebního skladatele.
(Doba konání 8. 6. 2011–29. 2. 2012)

Národní muzeum oslaví tohoto hudebního génia velkou reprezentativní výstavou v Českém muzeu hudby v unikátním prostoru bývalého chrámu sv. Maří Magdalény na Malé Straně.

Výstava odhaluje nové skutečnosti, moderní multimediální formou provede návštěvníky životem a dílem skladatele a představuje výjimečné osobní předměty, korespondenci s osobnostmi a především originální partitury nejslavnějších Dvořákových skladeb. Světovým unikátem je vystavení originálního rukopisu jeho slavné 9. symfonie Z Nového světa, která je nejhranější symfonií na světě. Připomenuta je také více než stoletá historie provádění Dvořákových skladeb. Součástí výstavy je přirozeně množství znějící Dvořákovy hudby v originále i v překvapivých úpravách. 

Unikátní exponáty

Národní muzeum České muzeum hudby pečuje o pozůstalost skladatele Antonína Dvořáka a další doklady k jeho životu i tvorbě. Tato největší světová dvořákovská kolekce obsahuje kolem 8000 sbírkových předmětů. Na výstavě ANTONÍN DVOŘÁK bude jedinečná příležitost spatřit velkou většinu těchto pokladů na vlastní oči. Jen zcela výjimečně opustí vystavené předměty trezorové depozitáře a návštěvníci výstavy mají zcela exkluzivní možnost zhlédnout najednou takové množství největších dvořákovských unikátů. Kromě toho je výstava doplněna fotografiemi, dokumenty a předměty z dalších institucí.

Moderní koncepce výstavy Velký životní příběh

Deset kapitol výstavy vypráví životní příběh velkého světového skladatele. Představí Dvořáka jako člověka, který byl skromný, silně věřící a milující otec. Zároveň byl však velmi výbušný, prchlivý a trpěl fobiemi. Ze vzpomínek, fotografií či anekdot se návštěvníci dozvědí, jaké měl Dvořák záliby, jak trávil nejraději volný čas a třeba také to, kde nejraději komponoval.

Fascinující vyprávění o cestě neznámého vesnického hudebníka Antonína Dvořáka k profesionální skladatelské dráze je doloženo na příkladu dvou oblíbených skladeb Slovanských tanců a Moravských dvojzpěvů, které učinily Dvořáka slavným a populárním mezi širokými vrstvami a přinesly mu přátelství a spolupráci s významnými osobnostmi jeho doby. Dalším zajímavým tématem je Dvořákova cesta do Ruska a přátelství s Čajkovským či Dvořákovo velké turné na rozloučenou před odjezdem do Ameriky. Téma cesty se odrazí také v malém prostoru imitace vlakového kupé s dokumenty, které návštěvníky dovedou k pochopení Dvořákovy vášně pro vlaky.

Dvořákova opera Rusalka ilustruje vztah autora k divadlu. Kromě toho jsou přiblíženy okolnosti vzniku Rusalky, včetně Dvořákovy lásky k přírodě.

Dvořákova silná víra se nádherně promítla do skupiny duchovních děl, která napsal pro uvedení v Anglii. Dvořákova popularita v Anglii vyústila v udělení doktorátu na univerzitě v Cambridge.

V další části výstavy je dokumentován neuvěřitelný příběh českého skladatele, který měl v Americe za úkol vytvořit „americkou národní hudbu“. Místo ní však stvořil nejhranější světovou symfonii „Z Nového světa“ a řadu dalších geniálních skladeb.

Závěrečné téma a prostor výstavy „Koncert“ se zabývá vnímáním Dvořákova díla po skladatelově smrti. Poprvé jsou vystaveny nově získané dokumenty o provozování Dvořákova díla na těch nejzvláštnějších místech (např. terezínské ghetto či sovětský gulag),  jsou vysvětleny legendy o Dvořákově hudbě na měsíci či o tom, zda byla jeho 9. symfonie americkou hymnou.

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Národní muzeum www.nm.cz